Assessment

Door het inzetten van een assessment van BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding krijgt u inzicht in de kwaliteiten en aandachtspunten van uw (toekomstige) medewerker. Hierdoor bent u in staat om een goed onderbouwde beslissing te nemen als het gaat om het aannemen of laten doorgroeien van medewerkers.

Maatwerk
In mijn werkwijze is een assessment altijd maatwerk. Samen met u als opdrachtgever wordt de assessmentvraag bepaald en ik adviseer u over een passend programma. De instrumenten die ik inzet zijn kwalitatief hoogwaardig en wetenschappelijk onderbouwd. Afhankelijk van de ingezette instrumenten geeft een assessment inzicht in persoonlijkheidseigenschappen, capaciteiten, drijfveren, vaardigheden en interesses van een kandidaat.

Toegevoegde waarde
Een assessment biedt toegevoegde waarde bij vraagstukken op het gebied van selectie en geschiktheid, loopbaanoriëntatie en om het potentieel en/of de ontwikkelruimte van uw medewerker in beeld te brengen. Ook kan een assessment een goed vertrekpunt zijn voor een coachingstraject of loopbaanbegeleidingstraject.

Soorten assessments
BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding biedt de volgende soorten assessments aan:

 • Geschiktheidsassessment / selectieassessment
  Een geschiktheidsassessment zet u in als u bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers graag een goed onderbouwde keuze wilt maken. Hiermee krijgt u een objectief en onafhankelijk beeld van de match tussen uw sollicitant en de beoogde functie. U beperkt hiermee de kans op een mismatch en hebt meer inzicht in de kwaliteiten en aandachtspunten van uw potentiële medewerker.
 • Ontwikkelassessment
  Tevreden en goed functionerende medewerkers zijn essentieel voor een organisatie. U wilt dan ook graag het beste in uw medewerkers naar boven halen en hen indien nodig helpen om zich te verbeteren en te groeien in hun functie. Een ontwikkelassessment geeft een beeld van het ontwikkelpotentieel van medewerkers en biedt inzicht in hun talenten en valkuilen. Op basis van helder ontwikkeladvies en praktische handvatten kunt u samen met uw medewerker een passend ontwikkeltraject bepalen.
 • Loopbaanoriëntatie assessment
  Elke organisatie wil graag goede en ambitieuze medewerkers binnenboord houden. Daarom biedt u hen graag de mogelijkheid om door te groeien. Maar wat is nu een passende loopbaanstap voor uw medewerker binnen uw organisatie. Met een loopbaanoriëntatie assessment krijgt u inzicht in de talenten, kwaliteiten, drijfveren en ambities van uw medewerker. Het geeft antwoord op de vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Een loopbaanoriëntatie assessment biedt de kaders om samen met uw medewerker een passend carrièrepad uit te stippelen.

De assessments van BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding kunnen zowel fysiek als (grotendeels) online afgenomen worden.

Naast de hierboven genoemde reguliere assessments biedt BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding ook een online competentietest aan, de competentiecheck. De competentiecheck is een waardevol preselectie instrument en een zeer nuttige tool om in te zetten tijdens selectiegesprekken. Het is interessant als u snel en tegen beperkte kosten inzicht wil krijgen in de competenties van uw kandidaat.

 • Competentiecheck
  Met de competentiecheck ziet u meteen of uw kandidaat over de juiste competenties beschikt voor de functie. De competentiecheck geeft een beeld van het potentieel van de kandidaat op twintig universele competenties. In een grafische weergave wordt uiteengezet hoe het kenmerkende gedrag van de kandidaat van invloed is op competenties. Het biedt een grafische schaalverdeling voor elke competentie en vat de aspecten van de persoonlijkheid samen die (positief of negatief) bijdragen aan elke competentie. Hiermee krijgt u een goed beeld van de sterke en zwakke punten van de kandidaat.

Persoonlijke aandacht en duidelijkheid
Uw kandidaat is bij BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding in goede handen. Persoonlijke aandacht en duidelijkheid zijn hierbij kernwaarden. Elk regulier assessment wordt afgesloten met een persoonlijke terugkoppeling van de resultaten aan de kandidaat, waardoor deze direct op de hoogte is van het uiteindelijke advies. Na toestemming van de kandidaat wordt een rapportage opgemaakt die verstrekt wordt aan zowel de kandidaat als opdrachtgever. Vooruitlopend op de rapportage kan er, indien gewenst, na het assessment ook alvast een korte telefonische terugkoppeling gegeven worden.

Op grond van het intakegesprek wordt een offerte op maat opgesteld.

Indien u meer informatie wenst over hetgeen BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van assessments, neem dan vrijblijvend contact op.

In de afgelopen jaren heb ik meermaals met Angela zaken gedaan. Haar werkwijze kenmerkt zich door een scherpe analyse en oplossingsgerichte houding. Ze hecht er belang aan om middels doorvragen en nuancering tot de kern van een vraag of probleem te komen. Om vervolgens van daaruit oplossingsrichtingen aan te dragen en alternatieven te bespreken. Daarbij heeft ze oog en oor voor de context en het individu, waarmee ze maatwerk levert in iedere situatie. In haar communicatie is ze open en helder over de mogelijke oplossingen, risico’s en alternatieven. Wat vertrouwen geeft en een constructieve en transparante samenwerking versterkt. Mede door haar gevoel voor humor en gedrevenheid is het altijd heel prettig samenwerken met Angela.

Joris Elsendoorn – Manager HR

Als Teamcoördinator Leerplicht/RMC heb ik eerder samengewerkt met Angela Smets voor de doelgroep ‘voortijdige schoolverlaters’. Angela verzorgde opleidingsassessments middels de inzet van capaciteitentesten en beroepskeuzeonderzoeken, waarbij het doel was om de jongeren inzicht te geven in hun opleidings- en loopbaanmogelijkheden. De samenwerking met Angela, Senior Registerpsycholoog NIP, heb ik als zeer prettig ervaren. Zij is erg professioneel in de omgang en haar manier van werken. Ook de duidelijke communicatie, goede kwaliteit van de rapportages en snelle service droegen bij aan mijn tevredenheid. Daarnaast is Angela een betrokken en fijne sparringpartner die ik iedereen kan aanbevelen.

Mariëtte van Hazendonk – Teamcoördinator Leerplicht/RMC