Outplacement

Bent u op zoek naar een outplacement bureau voor uw boventallig personeel? BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding ondersteunt uw medewerker bij het vinden van een nieuwe baan. Outplacement is zowel voor u als werkgever als voor de werknemer gunstig. U voldoet door het aanbieden van outplacement aan de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap en uw medewerker krijgt passende begeleiding en advies en vindt daardoor sneller een baan.

Arbeid- en Organisatiepsycholoog
Als Arbeid- en Organisatiepsycholoog met jarenlange werkervaring in recruitmentorganisaties heb ik veel expertise op het gebied van coaching en arbeidsbemiddeling. Mijn werkwijze is gericht op het vergroten van inzicht, zelfstandigheid en het zelfsturend vermogen van de deelnemer. Ik begeleid zowel lager als hoger opgeleiden. Met behulp van kwalitatief hoogwaardige instrumenten en een praktische en resultaatgerichte benadering begeleid ik uw medewerker van werk naar werk.

Invulling en duur outplacementtraject
Afhankelijk van hetgeen uw medewerker nodig heeft, wordt een traject op maat opgesteld. Heeft uw medewerker nog hulp nodig bij het loskomen uit de oude situatie? Is er vooral behoefte aan onderzoek wat nu echt bij hem of haar past? Of wil hij of zij gewoon concrete sollicitatietraining en zo snel mogelijk een baan vinden? Een outplacementtraject bestaat doorgaans uit de volgende fasen:

  • Verwerken van het ontslag en loskomen uit de oude situatie
  • Verkrijgen van inzicht: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik
  • Versterken sollicitatievaardigheden
  • Werk zoeken

De duur van een outplacementtraject verschilt per deelnemer en per situatie. Een traject duurt doorgaans tussen de 3 en 12 maanden. De duur van een traject hangt mede af van het beschikbare outplacementbudget. Per traject wordt de specifieke invulling en duur in overleg met de deelnemer bepaald. De kosten zijn afhankelijk van de duur en het type traject. Na de intake met de deelnemer wordt een offerte op maat gemaakt.

Indien u meer informatie wenst over hetgeen BalAns Psychologie en Loopbaanbegeleiding voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van outplacement, neem dan vrijblijvend contact op.